Dabing

Komponování filmové hudby pro různá obsazení jak symfonických tak komornějších hudebních těles.